Slovensky   |   English
 
 

Ako postupovať pri poukázaní 2% z dane


Ak ste právnická osoba

1% poukazujete priamo v daňovom priznaní

Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €

Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane (časti IV. daňového priznania)

Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV

Vyplňte príslušný oddiel daňového priznania našimi identifikačnými údajmi:

Názov: Inštitút urbánneho rozvoja

právna forma: občianske združenie

Sídlo: Tomášikova 26, 821 01 Bratislava

IČO: 42177472

Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2019 na Váš miestne príslušný daňový úrad Nezabudnite do tohto termínu zaplatiť daň z príjmov

(Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.)

Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 2016!

Ak ste zamestnanec, ktorému daňové priznanie podáva zamestnávateľ

Požiadajte Vášho zamestnávateľa, aby Vám vystavil potvrdenie o zaplatení dane.

Vypočítajte si 2% (resp. 3% ak ste vykonávali aspoň 40h dobrovoľníckej činnosti v minulom roku) z Vašej dane - to je suma, ktorú nám môžete poukázať IUR (musí však byť minimálne 3 €)

Vyplňte vyhlásenie o pokázani 2% (3%) zo zaplatenej dane.

(V prípade ak ste vykonávali činnosť ako dobrovoľník vo vyššie uvedenom rozsahu, vyžiadajte si potvrdenie od organizácie pre ktorú ste ako dobrovoľník pracovali.)  Obe tlačivá doručte najneskôr do 30. apríla 2019 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama

Vyplňte si daňové priznanie

Vypočítajte si 2% (resp. 3% ak ste vykonávali aspoň 40h dobrovoľníckej činnosti v minulom roku) z Vašej dane - to je suma, ktorú nám môžete venovať (musí však byť minimálne 3 €)

Vyplňte príslušný oddiel daňového priznania našimi identifikačnými údajmi:

Názov: Inštitút urbánneho rozvoja

právna forma: občianske združenie

Sídlo: Tomášikova 26, 821 01 Bratislava

IČO: 42177472

Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2018 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska.

(V prípade ak ste vykonávali činnosť ako dobrovoľník vo vyššie uvedenom rozsahu, vyžiadajte si potvrdenie od organizácie pre ktorú ste ako dobrovoľník pracovali a toto priložte k daňovému priznaniu)

Nezabudnite do tohto termínu zaplatiť daň z príjmov


Vopred Vám ďakujem za Vašu podporu. O použití prostriedkov Vás budeme informovať na našich stránkach.

 
 

Diskusné fórum IUR

Kontakt

Kalendár udalostí

Udalosť IUR Iná udalosť
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
 
 
 
 
IT Partner:  Comsultia Mediálni partneri:  ASB Stavebníctvo a bývanie Copyright © 2019 iur.sk  |  Mapa stránky Podmienky používania  |  Kontakt