Slovensky   |   English
 
 
 

Bratislava špeciál

IUR sa dlhodobo zaoberá problematikou územného plánu Bratislavy, štandardného a transparentného posudzovania investičných zámerov, ako aj inými témami súvisiacimi s rozvojom hlavného mesta. Na tomto mieste budeme postupne zverejňovať aktuality z činnosti IUR týkajúce sa špeciálne Bratislavy.

IUR v pracovnej skupine pre prípravu VZN o poplatku za miestny rozvoj
[05. 09. 2016] Výkonný riaditeľ Juraj Suchánek sa ako verejnosť zúčastnil nedávneho (25.8.) zasadnutia mestského zastupiteľstva. Ako jeden z bodov rokovania bol do programu zaradený aj návrh poslancov na zriadenie pracovnej skupine k príprave VZN o miestnom poplatku za rozvoj.
 
Zástupcovia IUR opäť ponúkli spoluprácu bratislavskému magistrátu
[11. 06. 2015] Dňa 8. 6. 2015 sa uskutočnilo stretnutie predsedníctva IUR s pánom Silvestrom Černíkom, zástupcom riaditeľa magistrátu, vedúcim oddelenia koordinácie územných systémov.
 
Bratislavské večery - Kolaps dopravy v Bratislave?
[15. 05. 2015] Tretia prednáška z cyklu Bratislavské večery, ktorú realizoval IUR v spolupráci s Bratislavským okrášľovacím spolkom a s partnerom YIMBY sa venovala doprave Bratislave. Prednášali Michal Feik za Bratislava INAK a Michal Milata, Klub priateľov Mestskej hromadnej a regionálnej dopravy, k diskusii sa pripojila ja pani Tatiana Kratochvílová, hlavná dopravná inžinierka mesta Bratislava.
 
Zástupcovia IUR ponúkli bratislavskému Magistrátu svoje odborné kapacity
[27. 03. 2015] Dňa 25. marca 2015 sa na pozvanie Prvého námestníka primátora, p. Ing. Milana Černého, uskutočnilo na pôde bratislavského Magistrátu stretnutie za účasti predstaviteľov IUR.
 
Bratislavské večery: Ako by mohli vyzerať bratislavské mestské hradby?
[26. 03. 2015] Mestské hradby - ako ďalej? Tak sa volala druhá prednáška z cyklu Bratislavské večery, ktoré realizoval včera 24. 3. 2015 v centre Bratislavy IUR v spolupráci s Bratislavským okrášľovacím spolkom a s partnerom YIMBY.
 
Primátor Nesrovnal reaguje
[18. 03. 2015] Mediálne oddelenie pána primátora Iva Nesrovnala vydalo 17. marca 2015 jasnú spätnú väzbu a reakciu na viaceré podnety (aj zo strany IUR), ktoré upozorňovali na nedodržiavanie lehôt na strane magistrátu.
 
Potrebnosť zmien pri vydávaní záväzných stanovísk
[04. 03. 2015] Posudzovanie investičných zámerov a vydávanie záväzných stanovísk spadajú do kompetencie Magistrátu Bratislavy. Na to, že v praxi existujú závažné nedostatky pri posudzovaní investičných zámerov, poukazuje aj Inštitút urbánneho rozvoja, ktorý už od svojho vzniku v roku 2010, apeluje na kompetentných a navrhuje konkrétne riešenia ako možno zefektívniť proces posudzovania investičných zámerov. Svoje právo upozorniť na zlyhanie Magistrátu využívajú i občania, ktorí na zasadnutiach zastupiteľstva hlavného mesta Bratislava poukazujú na konkrétne prípady, keď pripravené rozhodnutia čakajú mesiace na „podpis".
 
Stretnutie zástupcov IUR s hlavnou dopravnou inžinierkou mesta Bratislava
[20. 02. 2015] Dňa 18.2.2015 uskutočnilo prvé stretnutie zástupcov IUR s novu hlavnou dopravnou inžinierkou mesta Bratislava, s Ing. Tatianou Kratochvílovou. Stretnutia sa zúčastnila aj hlavná architekta, pani Ing. arch. Ingrid Konrad. Účelom stretnutia bolo predstavenie aktivít IUR a možnej spolupráce.
 
IUR je partnerom projektu Bratislavské večery
[17. 02. 2015] IUR v spolupráci s Bratislavským okrášľovacím spolkom a YIMBY zrealizoval dňa 17. 2. 2015 prvú so série prednášok v rámci cyklu Bratislavské večery. IUR týmto partnerstvom reálne napĺňa svoje dlhodobé ciele - ponúkať vyvážený a dobre naplánovaný rozvoj miest a obcí, podporovať ústretové a efektívne stavebné činnosti, kvalitný rezidenčný, komerčný a priemyselný development.
 
 
 
 
 

Diskusné fórum IUR

Kontakt

Kalendár udalostí

Udalosť IUR Iná udalosť
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
 
 
 
IT Partner:  Comsultia Mediálni partneri:  ASB Stavebníctvo a bývanie Copyright © 2020 iur.sk  |  Mapa stránky Podmienky používania  |  Kontakt