Slovensky   |   English
 
 

Potrebnosť zmien pri vydávaní záväzných stanovísk

 


Inštitút urbánneho rozvoja apeluje na Magistrát Bratislavy - Okamžité zmeny v mechanike posudzovania investičných zámerov sú nevyhnutné!

Posudzovanie investičných zámerov a vydávanie záväzných stanovísk spadajú do kompetencie Magistrátu Bratislavy. Na to, že v praxi existujú závažné nedostatky pri posudzovaní investičných zámerov, poukazuje aj Inštitút urbánneho rozvoja, ktorý už od svojho vzniku v roku 2010, apeluje na kompetentných a navrhuje konkrétne riešenia ako možno zefektívniť proces posudzovania investičných zámerov. Svoje právo upozorniť na zlyhanie Magistrátu využívajú i občania, ktorí na zasadnutiach zastupiteľstva hlavného mesta Bratislava poukazujú na konkrétne prípady, keď pripravené rozhodnutia čakajú mesiace na „podpis".

„Kľúčovým problémom procesu vydávania záväzného stanoviska hlavným mestom SR Bratislavy k investičnej činnosti je, že neexistujú žiadne lehoty a rovnako nie sú stanovené ani postupy predkladania zámerov na jednotlivé útvary magistrátu v rámci procesu prípravy záväzných stanovísk. V praxi sa ukazuje, že priemerná doba na vydanie stanoviska je asi 90 dní, pri veľkých investičných zámeroch je potrebné čakať aj 6 a viac mesiacov", uviedol Juraj Suchánek, výkonný riaditeľ IUR.

Iniciatívu a angažovanosť IUR v tejto téme viedli už v minulom volebnom období k spolupráci IUR s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislava. Na základe viacerých rokovaní s bývalým primátorom, ako aj s príslušnými oddeleniami magistrátu vypracoval IUR materiál, ktorý by po doplnení niektorých detailov jasne upravoval posudzovanie investičných zámerov. Žiaľ, vedenie Magistrátu žiadny z predložených zámerov nezaviedlo do praxe.

„Dodnes absentujú pravidlá a štandardy, ktoré by vydávanie záväzných stanovísk Magistrátu zjednodušili a vyriešili reálne problémy týkajúce sa dlhých čakacích lehôt, na ktoré dlhodobo poukazujú stavebníci (či už fyzické, ale právnické osoby). Naše úsilie a angažovanosť v tejto veci nás podnietila rokovať s primátorom mesta Bratislavy Ivanom Nesrovnalom, ktorému sme zasielali výzvu na spoločné rokovanie. Žiaľ, do dnešnej doby sa nám nepodarilo získať návrh termínu na stretnutie, ktorý by bolo pre Magistrát vyhovujúci," dodal Juraj Suchánek.

 
 

Diskusné fórum IUR

Kontakt

Kalendár udalostí

Udalosť IUR Iná udalosť
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
 
 
 
IT Partner:  Comsultia Mediálni partneri:  ASB Stavebníctvo a bývanie Copyright © 2020 iur.sk  |  Mapa stránky Podmienky používania  |  Kontakt