Slovensky   |   English
 
 

Zástupcovia IUR opäť ponúkli spoluprácu bratislavskému magistrátu

 

Dňa 8. 6. 2015  sa uskutočnilo stretnutie predsedníctva IUR s pánom Silvestrom Černíkom, zástupcom riaditeľa magistrátu, vedúcim oddelenia koordinácie územných systémov. Zástupcovia IUR na stretnutí predstavili pánovi Černíkovi aktivity a návrhy IUR v oblasti zlepšenia procesu vydávania záväzných stanovísk. Spolu s ostatnými materiálmi  odovzdali aj vzorovú dokumentáciu k investičnému zámeru, ktorú v predošlom období spracovali a odkonzultovali aj s bývalým  vedením magistrátu. Uvedenú dokumentácii sme navrhli zverejniť na stránke magistrátu, aby sa mali žiadatelia čo najpresnejšiu predstavu o požiadavkách magistrátu a a aby sa predišlo problémom spojeným s podávaním nekompletných žiadostí o záväzné stanovisko. Pána Černíka sme zároveň informovali o našom zámere zorganizovať v spolupráci s mestom  odbornú medzinárodnú konferenciu k problematike územného plánu. Na stretnutí sa ako ďalší zástupca mesta zúčastnil aj pán námestník primátora Milan Černý.  

 
 

Diskusné fórum IUR

Kontakt

Kalendár udalostí

Udalosť IUR Iná udalosť
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
 
 
 
IT Partner:  Comsultia Mediálni partneri:  ASB Stavebníctvo a bývanie Copyright © 2020 iur.sk  |  Mapa stránky Podmienky používania  |  Kontakt