Slovensky   |   English
 
 

V lehotách pre záväzné stanoviská v Bratislave nič nové. Predlžujú sa

Výsledky sledovania vlaňajších lehôt, ktoré potrebovalo Hlavné mesto SR Bratislava na posúdenie žiadosti a vydanie záväzného stanoviska k investičnej činnosti, nedávajú dôvod k optimizmu. Priemerný čas od podania žiadosti po reálne získanie (expedovanie) stanoviska dosiahol vlani približne 163 dní. V roku 2015 bola tá istá lehota 145 dní. Čas stojí investorov peniaze. Aj to sa podpisuje na náraste cien nehnuteľností v Bratislave.

Podľa analýzy IUR sa v ostatných rokoch výrazne predlžuje nielen čas potrebný na expedovanie záväzných stanovísk k investičnej činnosti, no aj čas na administratívne spracovanie žiadostí (na stránkach magistrátu a v rozhodnutiach uvádzané ako dátum vydania rozhodnutia).

Zatiaľ čo v roku 2016 bolo treba v priemere zhruba 108 dní, v roku 2015 to bolo zhruba 96 dní, v roku 2014 bol priemer 83 dní a rok predtým 91 dní.

Vydanie rozhodnutia je však len dátum, kedy príslušný odborný pracovník na magistráte spracuje stanovisko, to ešte čaká na podpisy. Až keď podpíše dokument primátor, nasleduje expedícia stanoviska a krátko na to zverejnenie na stránke mesta," hovorí výkonný riaditeľ IUR Juraj Suchánek.

Záväzné stanovisko k investičnej činnosti od mesta je jedno zo stanovísk, ktoré investori potrebujú pri príprave na územné konanie.IUR lehoty vyhodnocuje už štvrtým rokom.

Ľudí z praxe neprekvapí zistenie, že sa na tento dokument čaká čoraz dlhšie. Môžeme sa len domnievať, že príčinou môže byť nedostatok pracovníkov, alebo nezvládanie nastavenia procesov. Je nám ľúto, že aj napriek našim návrhom, ako celý proces štandardizovať a teda zefektívniť a zrýchliť, mesto v tejto veci nekoná," dodáva Suchánek.

Situácia sa pre investorov stáva neúnosnou. Mnohí napriek snahe o konštruktívnu spoluprácu strácajú čas a peniaze. Ak vydanie stanoviska a nasledujúce povoľovacie procesy trvajú extrémne dlho, projekty prestanú vyhovovať aktuálnemu dopytu na trhu, ich úprava znamená ďalšie náklady a čas navyše. Tieto problémy sa na záver odrazia aj v konečnej cene nehnuteľností v Bratislave.

Ako dlho to trvá v jednotlivých prípadoch? V desiatke vlani najrýchlejšie schválených projektov sa lehoty vlani pohybovali od 21 do 69 dní (od podania žiadosti po zverejnenie stanoviska na internete). Najkratší čas na zverejnenie rozhodnutia v desiatke najdlhšie čakajúcich žiadateľov bol takmer 400 dní.

Ako problematické sa javí aj časové obdobie medzi dátumom vydania stanoviska a dátumom jeho zverejnenia na webe mesta. Pri súhlasných stanoviskách to bolo v najkratšom prípade len šesť dní, v najdlhšom 127 dní. V oboch prípadoch pritom išlo o stanovisko k výstavbe dvoch rodinných domov.

V kontexte s ambíciou mesta podporovať rozvoj tzv. smart city až zarážajúco pôsobia najmä lehoty týkajúce sa optických sietí. Investorom sa môže stať, že na stanovisko pre uloženie niekoľko stoviek metrov optického vedenia si počkajú aj trištvrte roka.

Kľúčovým problémom vydávania záväzného stanoviska hlavným mestom SR Bratislavy k investičnej činnosti je nielen to, že mesto podľa vlastných slov nemá stanové žiadne lehoty, no aj to, že nie sú zverejnené ani postupy vyhodnotenia žiadostí," vysvetľuje výkonný riaditeľ IUR.

Pre médiá: ďalšie informácie info@iur.sk

 

 
 

Diskusné fórum IUR

Kontakt

Kalendár udalostí

Udalosť IUR Iná udalosť
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
 
 
IT Partner:  Comsultia Mediálni partneri:  ASB Stavebníctvo a bývanie Copyright © 2019 iur.sk  |  Mapa stránky Podmienky používania  |  Kontakt