Slovensky   |   English
 
 

Projekt EVS

                                                                    

      Inštitút urbánneho rozvoja so sídlom na Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, realizuje projekt: Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov povoľovania novej výstavby v Bratislave.

Miestom realizácie projektu je Bratislavský kraj

Výška poskytnutej finančnej podpory predstavuje sumu 120 039,81 EUR.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa.


Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov povoľovania novej výstavby v Bratislave

Cieľom tohto projektu je skvalitnenie systému a optimalizácia procesov, ktoré predchádzajú výstavbe v hlavnom meste SR, v Bratislave. V rámci prvej aktivity projektu, experti skompletizujú a vypracujú analýzu existujúcej legislatívy a verejných politík, súvisiacich s územným plánovaním a povoľovaním výstavby. Výsledná analýza bude zameraná na identifikáciu súladu, prípadne nesúladu cieľov jednotlivých verejných politík a regulačných rámcov, ako aj rizika korupcie.

V druhej aktivite sa experti zamerajú na analýzu a hodnotenie reálneho stavu, ako sú vyššie uvedené politiky napĺňané, a to s dôrazom na ciele identifikované v predchádzajúcej aktivite. Paralelne experti zrealizujú aj prieskum korupčného správania medzi stavebníkmi, aj medzi samosprávou.

V závere experti zhodnotia či sa v praxi napĺňajú ciele verejných politík a identifikujú pozitívne a negatívne dopady pri jednotlivých cieľových skupinách. V tretej časti bude, s využitím postupov zabezpečujúcich intenzívnu participáciu cieľových skupín, spracovaný formálny dokument s popisom možností na zlepšenie činnosti mesta a mestských častí pri plánovaní povoľovaní novej výstavby.

Dokument bude odprezentovaný na konferencii a následne verejne pripomienkovaný. Po spracovaní pripomienok, experti predstavia finálny dokument na záverečnej konferencii.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.


Informácie o priebehu projektu budeme aktualizovať.                     

  
 

Diskusné fórum IUR

Kontakt

Kalendár udalostí

Udalosť IUR Iná udalosť
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
 
 
 
IT Partner:  Comsultia Mediálni partneri:  ASB Stavebníctvo a bývanie Copyright © 2018 iur.sk  |  Mapa stránky Podmienky používania  |  Kontakt