Slovensky   |   English
 
 

Nová výstavba priniesla Bratislave milióny, zatiaľ sa použilo minimum

Tlačová správa

Nová výstavba priniesla Bratislave milióny, zatiaľ sa použilo minimum

14.2.2019

Bratislava, Slovensko

V roku 2017 začali mestské časti v Bratislave po prvý krát vyberať od stavebníkov miestny poplatok za rozvoj. Tento poplatok umožnil zaviesť zákon č. 447/2015 Z.z. a má slúžiť obciam ako jeden zo zdrojov na vybudovanie infraštruktúry najmä tam, kde novou výstavbou vzniká jej potreba. Obce môžu výnos z poplatku využiť na budovanie miestnych komunikácií, parkov, zariadení starostlivosti o deti, sociálneho bývania a pod. v zmysle zákona.

V Bratislave vykonávajú správu poplatku mestské časti, ktoré si stanovujú aj jeho výšku prijatím všeobecne záväzného nariadenia. S výnimkou Podunajských Biskupíc mali v rokoch 2017 a 2018 zavedený poplatok všetky mestské časti, väčšina z nich na hornej hranici sadzby - 35€ za meter štvorcový podlažnej plochy.

Aj keď príjmy boli po zavedení poplatku nižšie ako sa pôvodne očakávalo, za dva roky vyrubili mestské časti poplatok v celkovej výške viac ako 9,5 milióna eur. Použitie týchto prostriedkov môže byť v praxi naozaj citeľné, veď kapitálové výdavky predstavujú v mestských častiach len zlomky ich rozpočtov. Je potrebné povedať, že z uvedenej sumy ostáva mestským častiam 68% a 32% poukazujú na účet mesta. Ak by sme si chceli spraviť hrubú predstavu, čo sa za tieto peniaze dá urobiť, tak je to 10 nových škôlok, každá pre 100 detí, alebo takmer 50 hektárov nových parkov či 50 športovísk ako JAMA otvorená v roku 2017 v Petržalke. Rozhodne nie málo.

Jedným z účelov poplatku bolo priniesť obci peniaze na budovanie novej infraštruktúry tak, aby so sebou nová výstavba prinášala aj benefity pre starousadlíkov. Práve občania jednotlivých mestských častí by sa mali zaujímať o to, ako sa tieto zdroje využijú, či z nich budú benefitovať ako susedia zaťažení novou výstavbou v okolí, alebo sa využijú o niekoľko kilometrov ďalej", uviedol Ing. Juraj Suchánek, výkonný riaditeľ Inštitútu urbánneho rozvoja.

Mestské časti ale využívajú poplatok za rozvoj zatiaľ veľmi opatrne. Z podielu 6 519 000 eur, ktorý pripadá na mestské časti sa v rokoch 2017 a 2018 využilo len cca 720 000 eur, čo predstavuje iba 11,1%.

V niektorých mestských častiach využili poplatok v celej výške, inde sa za dva roky nevyužil ani cent.

Napriek tomu prehľad toho, čo sa s prispením poplatku za rozvoj podarilo zrealizovať nie je malý.

V rokoch 2017 a 2018 použilo výnos z poplatku za rozvoj päť mestských častí.

Dúbravka využila 191 811 eur na budovanie parkovacích státí a rekonštrukciu materskej a základnej školy. V Starom Meste sa za 59 985,46 eur zrekonštruovali chodníky. MČ Vajnory a Devínska Nová Ves, peniaze investovali do rekonštrukcie ciest a chodníkov (Vajnory 10307,07 €, Devínska Nová Ves 341 000 eur). MČ Vrakuňa využila príjmy z poplatku na financovanie nasledovných projektov: rekonštrukcia materskej školy Bodvianska (45 772 eur), detské ihrisko (9999 eur) a multifunkčné ihrisko na Hnileckej (20 542 eur), rekonštrukcia strechy športového klubu Vrakuňa (8885 eur), bezbariérové prechody pre chodcov 23 292 eur, vyhliadková veža 2337 eur a spomaľovacie prahy 12 241 eur. MČ Nové Mesto použila príjmy z poplatku na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich s vybudovaním dvoch tried materskej školy; revitalizáciou športoviska základnej školy; zrealizovala sa aj stavba verejne prístupného parku, zrekonštruovala sa pozemná komunikácia a zrevitalizoval sa vnútroblok sídliska.

Najviac za dva roky vyzbierala Devínska Nová Ves, ktorá vďaka rozsiahlej výstavbe na svojom území získala až 4 139 169,56 eur. Práve nová výstavba priniesla mestskej časti významné zdroje, ktoré zlepšia verejnú infraštruktúru v prospech jej všetkých obyvateľov.

V roku 2019 plánuje využiť zdroje z poplatku za rozvoj už väčšina mestských častí. Predpokladá sa, že výnosy z poplatku za rozvoj prekročia v roku 2019 celkovú sumu získanú v predošlých rokoch. Mestské časti tak majú príležitosť realizovať investície v takom rozsahu, ktoré už budú občania naozaj vidieť a cítiť. Nová výstavba tak konečne prinesie benefity aj pre ľudí z okolia.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Inštitúte urbánneho rozvoja

Inštitút urbánneho rozvoja (IUR) je občianske združenie, ktoré spája rôzne profesie, pôsobiace v oblasti urbánneho rozvoja a tvorby krajiny. Našimi členmi sú architekti, inžinieri, projektanti, developeri i stavebné firmy. Tiež predstavitelia finančných inštitúcií, právnici, realitné kancelárie, správcovia nehnuteľností, marketingoví odborníci či reprezentanti samospráv a štátnej správy.

Poslaním inštitútu je vytvoriť partnerský vzťah medzi verejnosťou, vládnymi inštitúciami, samosprávami a developerským odvetvím, založený na vzájomnej dôvere a porozumení.

IUR podáva konkrétne návrhy na zlepšenie legislatívy, verejných politík a podnikateľského prostredia. Zabezpečuje profesionálny rozvoj členov a sprostredkuje ich odborné skúsenosti pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy, samosprávy, s ďalšími organizáciami i s verejnosťou.

Kontakty

Inštitút urbánneho rozvoja

Juraj Suchánek

Výkonný riaditeľ

+421 948 064 170

juraj.suchanek@iur.sk

 
 

Diskusné fórum IUR

Kontakt

Kalendár udalostí

Udalosť IUR Iná udalosť
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
 
 
IT Partner:  Comsultia Mediálni partneri:  ASB Stavebníctvo a bývanie Copyright © 2020 iur.sk  |  Mapa stránky Podmienky používania  |  Kontakt