Slovensky   |   English
 
 

Pozvánka na workshop k zákonu o územnom plánovaní a k zákonu o výstavbe

 


Legislatíva - workshop I - zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe

Inštitút urbánneho rozvoja (IUR) realizuje od apríla 2018 projekt Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov povoľovania novej výstavby v Bratislave.

V rámci projektu sme v IUR analyzovali existujúce právne prostredie vrátane verejných politík, ako aj ich aplikáciu v praxi. Jedným zo zásadných problémov, ktoré sme identifikovali v oblasti legislatívy je už viac ako 40 ročný stavebný zákon, ktorý v spojení s množstvom noviel zákona, vyhlášok, ale aj inej legislatívy vytvára komplikovaný a len ťažko aplikovateľný systém.

V tretej aktivite projektu preto využívame príležitosť, ktorú prináša príprava novej legislatívy. Starý stavebný zákon má byť nahradený novým zákonom o územnom plánovaní a zákonom o výstavbe. Oba zákony predstavilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR a aktuálne sa nachádzajú v štádiu medzirezortného pripomienkového konania. Máme preto jedinečnú šancu v rámci projektu nielen navrhnúť úpravy legislatívy, ale aj priamo prispieť k jej čo najlepšej podobe podaním kvalitných pripomienok.

Pozývame Vás na wokrshop k pripravovaným návrhom zákonov, s cieľom vypočuť si Vaše názory, podnety a pripomienky. Časť z nich zapracujeme do pripomienok, ktoré podáme v rámci prebiehajúceho pripomienkového konania. Celkové odporúčania k novej legislatíve budú súčasťou výstupov projektu.

Workshop sa uskutoční dňa 2. mája 2019 v priestoroch Slovenského syndikátu novinárov (miestnosť Pulitzer na 1.poschodí) od 13.00 do 16.00.hod.

Program:

12:45 - 13:00 Registrácia účastníkov

13:00 - 13:10 Úvodná informácia k návrhom zákonov

13:10 - 14:30 Zákon o územnom plánovaní - diskusia a tvorba pripomienok

14:30 - 15:50 Zákon o výstavbe - diskusia a tvorba pripomienok

15:50 - 16:00 Stručná sumarizácia záverov a informácia o nadväzujúcich aktivitách

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formuláru

 
 

Diskusné fórum IUR

Kontakt

Kalendár udalostí

Udalosť IUR Iná udalosť
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
 
 
IT Partner:  Comsultia Mediálni partneri:  ASB Stavebníctvo a bývanie Copyright © 2020 iur.sk  |  Mapa stránky Podmienky používania  |  Kontakt