Slovensky   |   English
 
 

Hromadná pripomienka k návrhu zákona o výstavbe a zákona o územnom plánovaní

Ministerstvo dopravy a výstavby SR predložilo na pripomienkovanie návrh novej legislatívy, ktorá má nahradiť existujúci stavebný zákon.

 

Predstavené návrhy zákonov o územnom plánovaní a zákona o výstavbe hodnotíme ako príležitosť na pozitívnu zmenu, ktorú prax už dlho očakáva a potrebuje, Napriek určitým zlepšeniam v zákone o územnom plánovaní a zásadným zmenám v zákone o výstavbe sme v predložených návrhoch identifikovali viacero problémov. Inštitút urbánneho rozvoja preto spracoval hromadné pripomienky k návrhu zákona o územnom plánovaní) a hromadné pripomienky k návrhu zákona o výstavbe.

 

Touto cestou Vás chceme poprosiť o podporu našich hromadných pripomienok k týmto zákonom.

Spraviť tak môžete priamo vyplnením základných údajov na tejto stránke do 10. 5. 2019. Vaša podpora nám pomôže splniť podmienku na akceptáciu hromadnej pripomienky a otvorí nám dvere na rokovanie o našich pripomienkach.

 

Predmetom hromadných pripomienok k zákonu o územnom plánovaní je okruh piatich tém:

1.            Riešenie stavebnej uzávery

2.            Možnosť obstarávania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie aj prostredníctvom inej osoby.

3.            Úprava procesu preskúmania územného stanoviska

4.            Povinnosť zaradenia podnetu do zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie a povinnosť zaradenia obstaranej územnoplánovacej dokumentácie na rokovanie príslušného zastupiteľstva.

5.            Precizovanie splnomocňovacieho ustanovenia pre Bratislavu.

 

Predmetom hromadných pripomienok k zákonu o výstavbe je najmä nasledovné:

1.            Precizovania postupu pri zmene stavby a stavebnej úprave tak, aby v týchto dvoch prípadoch existoval rozdiel v náročnosti postupu konania v zmysle deklarovaného zrýchlenia a zjednodušovania procesov.

2.            Precizovanie definície nepovolených stavebných prác.

3.            Úprava definície stavebníka.

4.            Precizovanie procesov konania, najmä pri prerušovaní konania, voči ktorému sa nedá odvolať a je v súčasnosti jedným z nástrojov na prieťahy v konaní.

5.            Zrušenia zákona o poplatku za rozvoj, keďže systémovo ho nie je možné viazať na postup v navrhovanom zákone o výstavbe a úprava vzťahov vznikajúcich s vytvorením novej záťaže v území musí byť predmetom novej právnej úpravy.

 

 

Za Vašu podporu vopred ďakujeme

 
 

Diskusné fórum IUR

Kontakt

Kalendár udalostí

Udalosť IUR Iná udalosť
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 
 
 
 
IT Partner:  Comsultia Mediálni partneri:  ASB Stavebníctvo a bývanie Copyright © 2020 iur.sk  |  Mapa stránky Podmienky používania  |  Kontakt