Slovensky   |   English
 
 

Pozvánka na workshop - aktualizácie územného plánuÚzemný plán hl. mesta SR Bratislavy je dokument, ktorý je často diskutovaný na odbornej ale aj laickej úrovni. Pri hodnotení platného územného plánu mesta sa veľmi často objavujú sťažnosti na nedostatok jeho flexibility. Je to celkom prirodzené, pretože život často prináša také nové zámery na využitie územia, s ktorými obstarávateľ a spracovateľ v dobe spracovávania a schvaľovania nemohli počítať. Územný plán nemôže predpovedať všetky možné budúce stavy či požiadavky a podmienky v území.

Flexibilita by však nemala vychádzať z možnosti „ohýbania“ platných regulatívov, ale z ich udržiavania v aktuálnom stave.
Obstarávateľ územného plánu môže pristupovať k aktualizácii územného plánu z vlastnej iniciatívy, alebo aj na základe podnetov od fyzických alebo právnických osôb.
Cieľom workshopu, na ktorý vás pozývame, a ktorý organizujeme ako súčasť projektu „Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov povoľovania novej výstavby v Bratislave“ je v bezpečnom, medzisektorovom priestore navrhnúť odporúčania ako čo najkvalitnejšie podať žiadosť o zmenu územného plánu tak, aby sa v čo najväčšej možnej miere uľahčilo ďalšie spracovanie obstarávateľovi územného plánu.

Workshop bude vedený urbanistom, autorom a spoluatorom mnohých územných plánov – Ing. Arch. Ľubomírom Klaučom. Zúčastnia sa ho aj odborní pracovníci z Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy.

Termín worskshopu: 24. júna 2019, od 13:00 do 16:00 hod.
Miesto konania: Slovenský syndikát novinárov (miestnosť Pulitzer na 1.poschodí), Župné námestie 7, 815 68 Bratislava

Program:
13:00 – 13:10 Prezentácia účastníkov
13:10 – 13:20 Úvodné slovo organizátorov, predstavenie účastníkov workshopu
13:20 – 13:40 Predstavenie doterajších skúseností pri iniciovaní zmien územného plánu
13:40 – 14:20 Diskusia o aktuálnej situácii, pohľad mesto, mestská časť, stavebníci, prvé návrhy
14:20 – 14:30 Kávová prestávka
14:30 – 15:45 Skupinová práca – návrh postupov, ktoré by mohli viesť k zefektívneniu procesu
15:45 – 16:00 Sumarizácia výstupov, ďalšie kroky a ukončenie workshopu


Prihlasovací formulár:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsn0pZiI_PmMFUmoW0kHGdOQUPW4Gy8hkZurMQgdTDcLgK3Q/viewform

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa.

 
 

Diskusné fórum IUR

Kontakt

Kalendár udalostí

Udalosť IUR Iná udalosť
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
 
 
 
IT Partner:  Comsultia Mediálni partneri:  ASB Stavebníctvo a bývanie Copyright © 2020 iur.sk  |  Mapa stránky Podmienky používania  |  Kontakt