Slovensky   |   English
 
 

Pozvánka na workshop - záväzné stanoviská hl. mesta SR BratislavaV súčasnosti možno pri významných investičných stavbách zhrnúť proces komunikácie medzi stavebníkom a mestom Bratislava o pripravovaných investičných zámeroch do troch základných častí:

1 – úvodná konzultácia zámeru s mestom,

2 – stanovisko k investičnému zámeru,

3 – záväzné stanovisko mesta pre potreby územného konania

Zároveň Magistrát hl. mesta SR Bratislavy prechádza transformáciou nielen vo vízii a vedení, ale i v štruktúre a v procesoch. Do niektorých procesov má byť zapojený aj novovzniknutý Metropolitný inštitút Bratislava. Keďže vytvorenie efektívnejšieho a transparentnejšieho procesu získania záväzného stanoviska mesta bude jednou z úloh, ktorú bude musieť Bratislava zvládnuť, získanie spätnej väzby a podnetov od ďalších aktérov (stavebníkov, predstaviteľov odbornej verejnosti a iných) bude pre tento proces mimoriadne prínosné. K procesu „stanoviska k investičnému zámeru“ prebehol workshop dňa 9.5.2019.

Cieľom druhého workshopu, na ktorý Vás pozývame a ktorý organizujeme ako súčasť projektu „Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov povoľovania novej výstavby v Bratislave“ je v bezpečnom, medzisektorovom priestore poskytnúť spätnú väzbu a konštruktívne pripomienky k procesu podávania žiadostí a vydávania záväzných stanovísk hl. mesta SR Bratislava pre potreby územného konania.

V úvodnej časti workshopu budú stručne zosumarizované závery z prvého workshopu. Následne budú účastníci rozoberať podnety a opatrenia rôzneho druhu pre zefektívnenie a ztransparentnenie procesu vydávania záväzných stanovísk.

Workshop sa uskutoční dňa 25. júna 2019 v priestoroch Slovenského syndikátu novinárov (miestnosť Pulitzer na 1.poschodí) od 14:00 do 16:00 hod.


Program:
13:50 – 14:05 Prezentácia účastníkov
14:05 – 14:15 Úvodné slovo organizátorov, predstavenie účastníkov workshopu, stručný informácia o výstupoch z prvého workshopu.
14:15 – 14:20 Informácia o aktuálnom stave procesov, predstavenie zámerov mesta, Mesto Bratislava
14:20 – 15:50 Skupinová práca – návrh rozličných opatrení a postupov vedúcich k zlepšeniu funkčnosti procesu
15:45 – 16:00 Sumarizácia výstupov, ďalšie kroky a ukončenie workshopu

Prihlasovací formulár:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf85oyuTureHHSXJFEA_I-n1AUqFjX0fWIMOsHr58qn6vQhhQ/viewform

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa.

 
 

Diskusné fórum IUR

Kontakt

Kalendár udalostí

Udalosť IUR Iná udalosť
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
 
 
 
IT Partner:  Comsultia Mediálni partneri:  ASB Stavebníctvo a bývanie Copyright © 2020 iur.sk  |  Mapa stránky Podmienky používania  |  Kontakt