Slovensky   |   English
 
 

Pozvánka na konferenciu 13.2.2020

 

Pozvánka na konferenciu

Ako zlepšiť povoľovanie výstavby v Bratislave

Inštitút urbánneho rozvoja Vás pozýva na záverečnú konferenciu organizovanú v rámci projektu Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov povoľovania novej výstavby v Bratislave.

Na konferencii predstavíme finálny materiál zameraný na návrh opatrení podporujúcich zefektívnenie povoľovania novej výstavby špecificky na území hl. mesta SR Bratislava. V tlačenej verzii bude materiál k dispozícii účastníkom konferencie v deň jej konania, následne bude zverejnený aj elektronickej podobe na stránke www.iur.sk

Úlohou konferencie je predstaviť finálne návrhy spracované Inštitútom urbánneho rozvoja v rámci Projektu a pokračovať v diskusii o krokoch, ktoré umožnia zavedenie návrhov do praxe. Konferencia bude mať formát troch panelových diskusií k témam Aktualizácia územného plánu, posudzovanie projektov magistrátom hl. mesta SR Bratislava a legislatíva.

V jednotlivých paneloch budú predstavené návrhy IUR k jednotlivým okruhom a diskutované s pozvanými odborníkmi. Rovnako dôležitý bude aj priestor na reakcie z publika.

Konferencia sa uskutoční vo štvrtok 13. februára 2020 v Hoteli TATRA (Nám. 1.mája 5, 811 06 Bratislava) od 8:30 do 12:00 hod.

Vstup na konferenciu je po registrácii voľný.

Registrácia prostredníctvom online formuláru.

Program:

8:30 - 9:00 Registrácia účastníkov

9:00 - 9:15 Úvodné predstavenie finálneho materiálu

9:15 - 10:15 Panelová diskusia - Aktualizácie územného plánu

10:15 - 10:35 Prestávka

10:35 - 11:15 Panelová diskusia - Posudzovanie investičných zámerov hlavným mestom SR Bratislava

11:15 - 11:45 Panelová diskusia - Návrhy na zlepšenie legislatívy

11:45 - 12:00 Závery a ukončenie konferencie

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa.

Viac informácií o projekte nájdete na stránke www.iur.sk

 
 

Diskusné fórum IUR

Kontakt

Kalendár udalostí

Udalosť IUR Iná udalosť
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
 
 
IT Partner:  Comsultia Mediálni partneri:  ASB Stavebníctvo a bývanie Copyright © 2020 iur.sk  |  Mapa stránky Podmienky používania  |  Kontakt