Slovensky   |   English
 
 

Elektronizácia podávania žiadostí

 

Radi by sme Vás informovali o možnostiach nového spôsobu podávania žiadostí o záväzné stanoviská hl.mesta SR Bratislava k investičnej činnosti v rámci územného konania a dodatočného povolenia stavby a stanovísk k investičným zámerom.
Doterajšie vybavovanie žiadostí spočívalo v podaní papierovej žiadosti cez podateľňu alebo zaslaním poštou. V snahe poskytnúť verejnosti aj efektívnejšiu alternatívu magistrát pripravil nový spôsob vybavovania žiadostí. Spočíva v elektronizácii celého procesu od podania samotnej žiadosti až po vydanie stanoviska

Všetky informácie o podávaní žiadostí o stanoviská (papierovo či elektronicky) nájdete tu.

Elektronické formuláre aj s informáciami k ich vyplneniu nájdete na linku.

Samotné formuláre nájdete tu:

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska hlavného mesta SR Bratislava k investičnej činnosti v rámci územného konania alebo konania o dodatočnom povolení stavby

Žiadosť o vydanie stanoviska hlavného mesta SR Bratislava k investičnému zámeru

Na formulároch treba rozkliknúť button „Vyplniť formular“.

 
 

Diskusné fórum IUR

Kontakt

Kalendár udalostí

Udalosť IUR Iná udalosť
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
 
 
IT Partner:  Comsultia Mediálni partneri:  ASB Stavebníctvo a bývanie Copyright © 2020 iur.sk  |  Mapa stránky Podmienky používania  |  Kontakt