Slovensky   |   English
 
 

TS - Poplatky za rozvoj priniesli Bratislavčanom 19 miliónov

Aj keď príjmy boli po zavedení poplatku nižšie, ako sa pôvodne očakávalo, za tri roky vyrubili mestské časti poplatok v celkovej výške viac ako 19 mil. eur. Použitie týchto prostriedkov môže byť v praxi naozaj citeľné, kapitálové výdavky predstavujú v mestských častiach len zlomky ich rozpočtov.

Z uvedenej sumy ostáva mestským častiam 68 % a 32 % poukazujú na účet mesta. Pre predstavu, čo sa za tieto peniaze dá urobiť, je to napríklad 15 nových škôlok (každá pre 100 detí), alebo takmer 100 hektárov nových parkov či 100 športovísk ako JAMA otvorená v roku 2017 v Petržalke.

Mesto Bratislava od zavedenia poplatkov za rozvoj z týchto zdrojov neinvestovalo nič. V roku 2019 boli vyrubené poplatky, z ktorých má mesto dostať takmer 3 mil. eur. Od roku 2017 tak má odtiaľto hlavné mesto k dispozícii 6,098 mil. eur, ktoré môže využiť v prospech svojich obyvateľov.

„Účelom poplatkov za rozvoj je navýšiť obciam dodatočné zdroje na budovanie novej infraštruktúry, aby nová výstavba prinášala okamžité benefity aj pre starousadlíkov. Práve títo občania by sa mali dožadovať využívania týchto peňazí a informácií o tom, ako sa využívajú,“ uviedol Juraj Suchánek, výkonný riaditeľ Inštitútu urbánneho rozvoja.

Využili len štvrtinu

Aj keď v poslednom roku zvýšili mestské časti čerpanie týchto zdrojov, stále ich používajú veľmi opatrne. Z podielu približne 12,9 mil. eur, ktorý pripadá na mestské časti sa v rokoch 2017 až 2019 využilo len 3,6 mil. eur, čo predstavuje necelých 28 %.

V niektorých mestských častiach využili poplatok v celej výške, inde sa za tri roky nevyužil ani cent. Napriek tomu prehľad toho, čo sa s prispením poplatku za rozvoj podarilo zrealizovať, nie je malý. V rokoch 2017 až 2019 použilo výnos z poplatku za rozvoj deväť bratislavských mestských častí. ....

celá tlačová správa v PDF

 
 

Diskusné fórum IUR

Kontakt

Kalendár udalostí

Udalosť IUR Iná udalosť
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
 
 
IT Partner:  Comsultia Mediálni partneri:  ASB Stavebníctvo a bývanie Copyright © 2020 iur.sk  |  Mapa stránky Podmienky používania  |  Kontakt