Slovensky   |   English
 
 

TS - Problémy pri povoľovaní novej výstavby

Dňa 13.2.2020 sa priestoroch hotela Tatra v Bratislave uskutočnila konferencia „Ako zlepšiť povoľovanie novej výstavby v Bratislave“. Konferenciu organizoval Inštitút urbánneho rozvoja (IUR), v rámci projektu „Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov povoľovania novej výstavby v Bratislave“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa.    

Na konferencii bol predstavený finálny materiál zameraný na návrh opatrení podporujúcich zefektívnenie povoľovania novej výstavby špecificky na území hl. mesta SR Bratislava. V troch hlavných oblastiach sa materiál zameriava na opatrenia v oblasti participácie a územného plánovania, vydávanie záväzných stanovísk hl. mestom SR Bratislava a návrhmi legislatívnych zmien.
 
„Predstavili sme konkrétne opatrenia, ktoré by prispeli k zefektívneniu povoľovania výstavby na území nášho hlavného mesta“ uviedol Ing. Juraj Suchánek, výkonný riaditeľ IUR a dopĺňa „Od opatrení na stransparentnenie a zefektívnenie aktualizácií uzemnoplánovacej dokumentácie, cez jednoznačnejšiu úpravu záväzných stanovísk, až po potrebu legistatívnych úprav“
 
Jedným z opatrení s pozitívnym vplyvom na dĺžku povoľovacích procesov, ktoré už magistrát na základe vlastnej iniciatívy zaviedol do praxe od februára 2020, je elektronizácia podávania a spracovania žiadostí o stanoviská a investičným zámerom a o záväzné stanoviská. Ďalšie opatrenia (napr. zverejňovanie správy o hodnotení aktuálnosti územnoplánovacej dokumentácie) je možné realizovať okamžite bez ďalších finančných nákladov.
 
Súčasťou konferencie bola aj diskusia o navrhovaných riešenia, do ktorej sa zapojili komunálni poslanci, odborný pracovníci magistrátu, pracovníci stavebných úradov a ministerstva dopravy a výstavby SR.      
 
Prezentácie z konferencie, ako aj materiál „Ako zlepšiť povoľovanie novej výstavby v Bratislave“ sú zverejnené v elektronickej podobe na stránke www.iur.sk


Tlačová správa v PDF


 
 

Diskusné fórum IUR

Kontakt

Kalendár udalostí

Udalosť IUR Iná udalosť
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
 
 
IT Partner:  Comsultia Mediálni partneri:  ASB Stavebníctvo a bývanie Copyright © 2020 iur.sk  |  Mapa stránky Podmienky používania  |  Kontakt