Slovensky   |   English
 
 

konferencia 12-6-2019

 

Dňa 12.6.2018 sa v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia "Ako a s kým plánovať rozvoj mesta". Organizátormi konferencie boli Francúzsky inštitút na Slovensku, Francúzske veľvyslanectvo v Bratislave, Mesto
Bratislava a Inštitút urbánneho rozvoja.


Konferenciu otvorili:

Ingrid Konrád, hlavná architektka hl. mesta Slovenskej republiky Bratislava
Christophe Leonzi,, veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku

Roman Talaš, predseda Inštitútu urbánneho rozvoja
Alena Kubova-Gauché, architektka, historička, Laborátorium MHA, Ecole nationale supérieure d’architecture (ENSA) Grenoble

S prvým príspevkom vystúpil:

Eric CHENDEROWSKY, architekt a urbanista, Riaditeľ pre urbanizmus a územie mesta a eurometropoly Štrasburg

prezentácia:


Roman KOUCKÝ, architekt, urbanista, profesor, vedúci Kancelarie Metropolitního plánu, IPR,Praha

prezentácia: