Slovensky   |   English
 
 
 

Novinky

O budúcnosti bratislavských brehov Dunaja
[03. 07. 2017] Vo štvrtok 21. septembra 2017 v Divadle Aréna v Bratislave sa uskutoční tretie Fórum Dunajského fondu. Aktuálny ročník zahŕňa o.i. prezentácie neziskových projektov pripravovaných na brehoch Dunaja v Bratislave (napríklad Budúcnosť verejného priestoru na Lide v Bratislave). Hlavným bodom programu bude diskusia o možnosti vytvorenia účinného modelu starostlivosti, ochrany a rozvoja verejne prístupných priestorov a infraštruktúry v okolí Dunaja, vrátane koordinácie záujmov a aktivít v tomto území. Program nájdete [na webovej stránke fondu](http://docs.wixstatic.com/ugd/3ff201_63875715823243349d98c213bc411e8f.pdf). Účasť na Fóre je podmienená písomným potvrdením [na emailovú adresu cef@cef.sk](mailto:cef@cef.sk). Vzhľadom na obmedzenú kapacitu sály budú uprednostnení tí, ktorí pošlú potvrdenie skôr.
 
Bratislave hrozí staroba. Ako je to vážne, ukáže štúdia
[03. 07. 2017] V pondelok 10. júla 2017 o 16.00 hod. sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave uskutoční prezentácia Štúdie demografického potenciálu hlavného mesta SR Bratislavy do roku 2050. Pre hlavné mesto ju vypracovalo Výskumné demografické centrum pri Infostate. Štúdia priniesla viacero zaujímavých informácií, píše bratislavský magistrát v pozvánke. Na základe nich sa Bratislava musí pripraviť na to, že v 21. storočí bude patriť k najstarším mestským populáciám, a to nie len v rámci Slovenska, ale aj širšieho stredoeurópskeho priestoru. Počet a podiel seniorov v populácii sa výrazne zvýši a, naopak, počet aj podiel produktívneho obyvateľstva sa výrazne zníži.
 
V lehotách pre záväzné stanoviská v Bratislave nič nové. Predlžujú sa
[09. 06. 2017] Výsledky sledovania vlaňajších lehôt, ktoré potrebovalo Hlavné mesto SR Bratislava na posúdenie žiadosti a vydanie záväzného stanoviska k investičnej činnosti, nedávajú dôvod k optimizmu. Priemerný čas od podania žiadosti po reálne získanie (expedovanie) stanoviska dosiahol vlani približne 163 dní. V roku 2015 bola tá istá lehota 145 dní. Čas stojí investorov peniaze. Aj to sa podpisuje na náraste cien nehnuteľností v Bratislave.
 
Časopis Projekt o témach konferencií, ktoré podporil aj IUR
[10. 05. 2017] Spolok architektov Slovenska pripravil na 10. mája 2017 prezentáciu monotematického čísla 2/2017 časopisu Projekt, slovenská architektonická revue. Témou čísla je územný plán a projekt mesta. Číslo reflektuje tematické zameranie medzinárodných konferencií, ktoré sa uskutočnili v Bratislave a v Košiciach v rokoch 2013 – 2016 pod záštitou Francúzskeho veľvyslanectva a Francúzskeho inštitútu v Bratislave, Magistrátu hl. mesta Bratislavy, Magistrátu mesta Košice a Inštitútu urbánneho rozvoja. Garantom témy je Alena Kubová-Gauché. Informáciu o podujatí možno nájsť tu.
 
IUR na májovom Stretnutí lídrov slovenského stavebníctva
[21. 04. 2017] Témou jedného z panelov na Stretnutí lídrov slovenského stavebníctva bude aj Výhľad vývoja investícií do nových stavieb od privátnych investorov. Na otázky bude spolu s ďalšími odborníkmi odpovedať výkonný riaditeľ IUR Juraj Suchánek. Stretnutie sa uskutoční 4. mája 2017 v bratislavskom hoteli Grand Hotel Pressburg**** od 8:30 hod. Viac informácií ako aj registrovať sa na podujatie možno tu.
 
Odborná komisia hovorila o bezpečnosti stavieb a zákonoch
[20. 04. 2017] Hlavnou témou aprílového zasadnutia Komisie pre dopravu, výstavbu a cestovný ruch (pracuje pri Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti) bola bezpečnosť stavieb a s tým súvisiace možnosti zmien v legislatíve. V tejto súvislosti sa hovorilo aj o stavebnom zákone. Ten je v súčasnosti podľa predstaviteľov Ministerstva dopravy a výstavby prioritnou témou v oblasti legislatívy. S ohľadom na náročnosť jeho prípravy predpokladáme, že rezort nepredloží v blízkom čase čiastkovú novelizáciu, no sústredí sa na nový stavebný zákon. Členmi komisie za IUR sú podpredseda Drahan Petrovič a výkonný riaditeľ Juraj Suchánek.
 
Premárnená šanca: O poplatku na business raňajkách
[17. 03. 2017] Developeri, urbanisti i právnici diskutovali na Atrios business raňajkách, ktoré sa uskutočnili 1. marca v Bratislave. Z podujatia vznikol spoločný blog IUR a ATRIOS.
 
Novela zákona o poplatku za rozvoj je zverejnená
[02. 01. 2017] Novela zákona o miestnom poplatku za rozvoj už vyšla v Zbierke zákonov. Niektoré nedostatky vyriešila, iné zostali. Patrí k nim napríklad riziko dvojitého zaťaženia stavebníkov, keď samospráva vyrubí nielen poplatok za rozvoj, no bude trvať ešte na ďalších investíciách, ktoré mal poplatok nahradiť.
 
Otvorený list poslancom MsZ
[09. 11. 2016] Otvorený list Inštitútu urbánneho rozvoja poslancom mestského zastupiteľstva mesta Bratislava
 
Pripomienky k VZN hlavného mesta SR Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj
[21. 10. 2016] Bratislavský magistrát zverejnil na pripomienkovanie návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj. Inštitút urbánneho rozvoja využíva právo pripomienkovať tento dokument v stanovenom termíne (do 21. 10. 2016). Tu sú naše pripomienky.
 
 
 
 

Diskusné fórum IUR

Kontakt

Kalendár udalostí

Udalosť IUR Iná udalosť
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
 
 
 
IT Partner:  Comsultia Mediálni partneri:  ASB Stavebníctvo a bývanie Copyright © 2017 iur.sk  |  Mapa stránky Podmienky používania  |  Kontakt