Slovensky   |   English
 
 

Základné informácie

Inštitút urbánneho rozvoja vznikol v apríli 2010. Na svojej pôde vytvoril priestor pre multidisciplinárne stretnutia, ktoré si dovtedy málokto vedel predstaviť v praxi. Na prednášky organizované inštitútom sú dnes pravidelne pozývaní developeri, architekti, inžinieri, projektanti, stavebné firmy, finančné inštitúcie, marketingoví odborníci, právnici, realitné kancelárie, správcovia nehnuteľností, reprezentanti samospráv a orgánov štátnej správy. Všetky spomenuté profesie a podnikateľské subjekty majú otvorené dvere do členskej základne tejto neziskovej organizácie.

IUR tak na seba preberá úlohu garanta kvality odporúčaných investičných zámerov a transparentných procesov. Je živým organizmom, ktorého každý člen je aktívnym článkom.


Ciele IUR:
  • snaha o vybudovanie vyváženého, dobre naplánovaného a trvale udržateľného rozvoja miest a obcí
  • podpora ústretového a efektívneho stavebného rozvoja
  • kvalitný rezidenčný, komerčný a priemyselný development
  • efektívne plánovanie a korektné praktiky
  • podávanie konkrétnych návrhov na zlepšenie podnikateľského prostredia
  • zabezpečovanie profesionálneho rozvoja svojich členov
  • poskytovanie odborných skúseností členov pri rokovaniach s dotknutými orgánmi, organizáciami a verejnosťou

 
 

Diskusné fórum IUR

Kontakt

Kalendár udalostí

Udalosť IUR Iná udalosť
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
 
 
IT Partner:  Comsultia Mediálni partneri:  ASB Stavebníctvo a bývanie Copyright © 2020 iur.sk  |  Mapa stránky Podmienky používania  |  Kontakt